Bezkoľajnicové zastrešenie bazénov

Bezkoľajnicové zastrešenie ponúka komfort v bezproblémovom pohybe okolo bazénu. Je jediným systémom zastrešenia bez pohybových dráh. Je diskrétne, estetické a bez problémov sa začlení do krajiny a prispôsobí sa architektúre.


Alupool NEW
Alupool NEW oceníte hlavne v nižších vyhotoveniach, pre nenarušený vzhľad vašej záhrady. Línia zastrešenia je tvorená jedným oblúkom s veľkým polomerom a dvoma bočnými rovnými stenami. Tento tvar sa dobre hodí do každého prostredia.

Technické parametre:

alupool 01

šírka 2-4 m
dĺžka 4,1-10,3 m
výška 0,65-1,10 m